Förrädisk skönhet

Under arbetet med trädgården fann vi en vackert blommande buske – Tibast. Först ut bland vårblommorna ger den en välbehövlig färgklick i den annars så grå vårträdgården. Busken fick vi på köpet när vi skaffade huset. Kanske inte ett förstahandsval för en barnfamilj då det är Sveriges giftigaste buske. Efter den vackra blomningen övergår sedan busken till att bära förrädiskt lockande röda bär som är dödligt giftiga. Även bark och blommor är giftiga. 

Tibast
Daphne mezereum
Hela växten är giftig (speciellt bark och bär)

Symptom: Brännande känsla i mun och svalg samt svullnad, blåsor, salivavsöndring, sväljsvårigheter, kräkningar, magsmärtor och diarré. I allvarliga fall även medvetslöshet, kramper och njurpåverkan. Växtsaften kan ge kraftig ögonirritation och hudretning.

Eftersom bären kan se goda ut har det hänt olyckor där barn råkat få i sig dessa. Och vad gör man om olyckan är framme?
Ge genast dryck. Om mer än 5 bär eller andra växtdelar förtärts, ge medicinskt kol och kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.
Ögon: Skölj omedelbart med vatten under minst 5 minuter.
Hud: Tvätta med tvål och vatten.

Användning: Användes förr för utvärtes lindring av gikt.

Folksägen: I äldre tider menade man att sex bär dödar en varg och att 30 gram torkade blad dödar en häst.
Tibast skyddar tillsammans med vänderot mot förtrollning och skogsråns lockelser.

Det latinska namnets ursprung kan härledas till  det arabisk-periska ordet mazeiyn som betyder döda.

Växten är fridlyst i Västra Götalands, Värmlands, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län

Källor:
Naturhistoriska Riksmuseet
Nationalencyklopedin
Giftinformationscentralen

Tibast

 

%d bloggare gillar detta:
Hoppa till verktygsfältet